Tiránidos

 • ¡Oferta!

  CODEX: TYRANIDS (ENGLISH)

  34,00 
 • ¡Oferta!

  CODEX: TYRANIDS (ESPAÑOL)

  34,00 
 • ¡Oferta!

  DATACARDS: TYRANIDS (ENGLISH)

  17,60 
 • ¡Oferta!

  GUERREROS TIRÁNIDOS

  36,00 
 • ¡Oferta!

  PATRULLA DE TIRÁNIDOS

  96,00 
 • ¡Oferta!

  TYRANID BIOVORE

  33,25 
 • ¡Oferta!

  TYRANID CARNIFEX BROOD

  71,25 
 • ¡Oferta!

  TYRANID HARPY

  64,13 
 • ¡Oferta!

  TYRANID HARUSPEX

  59,38 
 • ¡Oferta!

  TYRANID HIVE GUARD

  57,00 
 • ¡Oferta!

  TYRANID LICTOR

  20,90 
 • ¡Oferta!

  TYRANID PYROVORE

  33,25 
 • ¡Oferta!

  TYRANID RAVENOR BROOD

  38,00 
 • ¡Oferta!

  TYRANID SPORE MINE CLUSTER

  20,90 
 • ¡Oferta!

  TYRANID TOXICRENE

  59,38 
 • ¡Oferta!

  TYRANID TRYGON/MAWLOC

  64,13 
 • ¡Oferta!

  TYRANID TYRANNOCYTE

  52,25 
 • ¡Oferta!

  TYRANIDS: GÁRGOLAS

  29,90 
 • ¡Oferta!

  TYRANIDS: GENESTEALERS

  24,00 
 • ¡Oferta!

  TYRANIDS: HORMAGANTES

  25,20